Gaudíjev Park Güell v Barceloni

Park je bil prvotno mišljen kot del stanovanjeske soseske, a so idejo kmalu opustili in nastal je ogromen pisan park.