fbpx

PRIDOBITE CERTIFIKAT: Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetij

Aktualno, Zanimivosti

Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja ter opravite izpit in tako pridobite certifikat!

Družbena odgovornost podjetij prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja.

Zakaj družbena odgovornost in trajnostni razvoj?

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Leta 2011 je Evropska komisija sprejela obnovljeno strategijo na področju DOP, ki jo je marca 2019 še nadgradila z novimi delovnimi aktivnostmi. Več: https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en

Ta strategija poudarja pomen večje prepoznavnosti družbene odgovornosti podjetij in širjenja dobrih praks z vključitvijo družbene odgovornosti podjetij v izobraževanje, usposabljanje in raziskave. Strategija prav tako izboljšuje procese samoregulacije in koregulacije ter razkritje socialnih in okoljskih informacij podjetij.

Zato vas vabimo, da se o tem področju dodatno izobrazite z znanji za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornostiv majhnih, srednje velikih in velikih podjetjih ter organizacijah. Z vključitvijo v program treh seminarjev boste pridobili številne kompetence in certifikat.

Termini in lokacije:

 • Ljubljana – marec: 10., 13. in 19. marec 2020 + podelitev 25.3.2020
 • Maribor – maj: 11., 14. in 18. maj 2020 + podelitev 22.5.2020
 • Ljubljana – julij: 1., 3. in 6. julij 2020 + podelitev 10.7.2020
 • Maribor – oktober: 6., 8. in 12. oktober 2020 + podelitev 16.10.2020
 • Ljubljana – november: 12., 17., in 20.11.2020 + podelitev 24.11.2020

Oglejte si predstavitveno brošuro 2020 IRDO Vodenje DOP – Certifikat VDOTR – VABILO.

Prijave

Prijavite se s 2020 IRDO Izobraževanje za Certifikat Vodenje DOP in TR – PRIJAVNICA in ga pošljite na naslov [email protected] čim prej.

Koristi DOP in TR za podjetje, organizacijo:

 • Večji ugled in dobiček podjetja, organizacije
 • Večja produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije
 • Lažje pridobivanje novega kadra, novih poslovnih partnerstev, poslov
 • Boljše sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji
 • Večji ugled podjetja v skupnosti, vzajemno sodelovanje s skupnostjo
 • Več medijskih objav, boljša prepoznavnost podjetja …

Kdo naj se udeleži izobraževanja?

Vabimo predvsem:

Sledite nam

Najbolj brano

Oznake

 • Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v svoje poslovanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju,
 • Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja znanja in jih uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na obvezno poročanje o nefinančnih kazalcih poslovanja še v tem letu.
 • Vse, tudi mlade, ki želite pridobiti Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (v nadaljevanju Certifikat VDOTR) ter tako izboljšati svoje kompetence za obstoječe ali prihodnje delovno mesto.

Z vpisom boste:

 1. postali uspešen/a vodja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost v vašem podjetju;
 2. prejeli ABC priročnik o TR in DOP;
 3. prejeli Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja.

Proces dela

 • Trajanje: trije seminarji z delavnicami, od 9h do 14h + podelitev certifikatov
 • Lokacija: Maribor in Ljubljana
 • Metode dela: predavanja, delavnice, predstavitve dobrih praks.
 • Predavajo: mag.Anita Hrast, direktorica Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, dr. Martina Rauter in mag. Vesna Lešnik Štefotič, strokovni sodelavki inštituta IRDO, ter Horus nagrajenci
 • Število udeležencev je omejeno na najmanj 7 in največ 20 udeležencev.

  V primeru premajhnega števila prijav si organizatorji pridržujemo pravico do odpovedi seminarja v določenem terminu.

Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na vseh treh seminarjih, opravljanje praktičnih nalog  ter dodatno opravljanje pisnega izpita (elektronsko) ob zaključku izobraževanja.

Kompetence, ki jih boste pridobili:

 • Kako okrepiti lastno suverenost in blagostanje, da lahko uspešneje prevzamemo svoj del osebne in družbene odgovornosti.
 • Kako pripraviti politiko in strategijo TR in DOP v vašem podjetju.
 • Kako pripraviti poročilo o DOP aktivnostih v vašem podjetju in pri tem vključiti nefinančne kazalnike v skladu z aktualno zakonodajo in najnovejšimi standardi.
 • Kako sodelovati z različnimi deležniki in jih vključiti v aktivnosti DOP vašega podjetja.
 • DOP mreže in dobre prakse uspešnih podjetij na področju DOP.
 • Aktualna zakonodaja, dokumenti in standardi, usmeritve EU ter Slovenije na področju TR in DOP.

Sledite nam


RSS Ustavi se!