fbpx

Virtualna turistična ponudba Pohorja

Novice

V hotelu Dobrava v Zrečah so se januarja zbrali župani in predstavniki 25 občin v turistič nem območju Pohorje, s predstavniki Zavoda za turizem Maribor so razpravljali o nadaljnjem turističnem razvoju v regiji. Govorili so o bodoči organiziranosti v turistični regiji, ki zajema tri območ ja: mariborsko, koroš ko in dravinjsko, ter predstavitvi projekta E-turistična […]

V hotelu Dobrava v Zrečah so se januarja zbrali župani in predstavniki 25 občin v turistič nem območju Pohorje, s predstavniki Zavoda za turizem Maribor so razpravljali o nadaljnjem turističnem razvoju v regiji. Govorili so o bodoči organiziranosti v turistični regiji, ki zajema tri območ ja: mariborsko, koroš ko in dravinjsko, ter predstavitvi projekta E-turistična destinacija, katerega glavni cilj je vzpostaviti celovit informacijsko-prodajni spletni portal pohorske regije. Projekt, katerega nosilec je Zavod za turizem Maribor, je bil izbran za sofinanciranje z naslova programa Phare čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2002, in bo predvidoma zaživel letos pozno spomladi. “V Zavodu za turizem smo prepričani, da bo turistični razvoj regije hitrejši in uspešnejši le s skupnimi turistič ni projekti in povezovanjem turističnih ponudnikov. Zato si prizadevamo razviti trženje turističnega območ ja Pohorje pod enotno blagovno znamko Pohorje.”je povedal Milan Razdevšek, direktor Zavoda za turizem Maribor. “Z razvojem informacijsko-prodajno usmerjenega spletnega portala turističnega območja Pohorje, ki bo vključeval tudi rezervacijski sistem, namenjen na eni strani turističnim ponudnikom in na drugi strani posameznikom, turističnim agencijam in medijem tako v Sloveniji kot v tujini, želijo pospešiti elektronsko poslovanje v prekomejni regiji Slovenija-Avstrija in povezati turistične ponudnike v celovito turistično območje Pohorje,” je razložila vodja projekta mag. Vesna Male. Predstavili so tudi celostno grafično podobo turistič- nega območja Pohorje, ki je nastala v sodelovanju z agencijo Kraft & Werk.

Sledite nam

Najbolj brano

Oznake


Sledite nam


RSS Ustavi se!