Potica, ambasadorka Slovenije, na Gradu Otočec

Kultura