fbpx

Potnikova odpoved potovanja ali sprememba potovanja pri Kompasu

Novice

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja v Kompasovi poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima Kompas pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa predložitve odpovedi: do 30 dni pred odhodom (administrativni stroški v višini 2.000 SIT); 29 do 22 dni pred odhodom (20% cene […]

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi potovanja v Kompasovi poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima Kompas pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa predložitve odpovedi:

  • do 30 dni pred odhodom (administrativni stroški v višini 2.000 SIT);
  • 29 do 22 dni pred odhodom (20% cene aranžmaja);
  • 21 do 15 dni pred odhodom (30% cene aranžmaja);
  • 14 do 8 dni pred odhodom (50% cene aranžmaja);
  • 7 do 0 dni pred odhodom (80% cene aranžmaja);
  • po odhodu (celotna cena aranžmaja).

Ne glede na navedene stroške odpovedi so le ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Kompasu narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem lokalnega agenta (ki ga je pooblastil Kompas), s tem, da mora Kompas, kot organizatorja potovanja, o vsaki tovrstni spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja. Morebitne stroške teh sprememb nosi potnik sam. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Kompasa zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba še možna. V primeru spremembe zaračunava Kompas potniku 5.000 SIT administrativnih stroškov.

Sledite nam

Najbolj brano

Oznake


Sledite nam


RSS Ustavi se!