fbpx

Več zdravstvenih storitev v Evropi

Novice

Po 1. maju 2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije (EU), se je bistveno povečalo število držav, v katerih lahko osebe, ki so v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovane pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), uveljavljajo pravico do nujnih oziromapotrebnih zdravstvenih storitev. Po 1. juniju 2004 se je nekoliko spremenil postopek uveljavljanja pravice […]

Po 1. maju 2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije (EU), se je bistveno povečalo število držav, v katerih lahko osebe, ki so v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovane pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), uveljavljajo pravico do nujnih oziromapotrebnih zdravstvenih storitev.

Po 1. juniju 2004 se je nekoliko spremenil postopek uveljavljanja pravice do zdravstvenih storitev,
saj bomo imeli evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Postopek uveljavljanja in obsega pravic do zdravstvenih storitev v tujini je odvisen od tega, ali uveljavljate zdravstvene storitve v državi članici EU in Evropskega gospodarskega prostora (EGP); v državi, s katero je Slovenija sklenila meddržavni sporazum o socialni varnosti (konvencijo) ali v ostalih državah sveta.

Zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v državah članicah EU in EGP
Po 1. maju 2004 lahko osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Sloveniji, uveljavljajo pravico do nujnega
zdravljenja in nujne medicinske pomoči med začasnim bivanjem v državah članicah EU in EGP na podlagi enotnega obrazca E 111 SI „Potrdilo o pravici do storitev med začasnim bivanjem v državi članici“. Ta obrazec je
slovenska različica predpisanega evropskega obrazca E 111 in velja 3 mesece. Obrazec E 111 SI lahko brezplačno naročate na samopostrežnih terminalih in spletnih straneh ZZZS, lahko pa ga dobite tudi brezplačno neposredno na območnih enotah in izpostavah ZZZS. Obrazec morate predhodno predložiti tujemu nosilcu zavarovanja v državi, kjer začasno bivate. Le izjemoma lahko v nujnih primerih obrazec predate tudi neposredno zdravniku ali zdravstveni ustanovi. Z obrazcem E 111 SI lahko uveljavljate pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči praviloma brez plačila pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. Pri zasebnih zdravnikih ali privatnih klinikah, ki nimajo pogodbe s tujim nosilcem zavarovanja, pa morate
stroške poravnati sami. Po vrnitvi lahko uveljavljate povračilo teh stroškov na ZZZS v višini, kot jo prizna tuj nosilec
zavarovanja v kraju, kjer so bile storitve opravljene.

Konvencijska potrdila in obrazec E 111 SI veljajo do konec leta 2004
Po 1. maju 2004 bodo še vedno veljavna konvencijska potrdila za države Avstrijo, Belgijo, Italijo, Luksemburg, Madžarsko, Nemčijo in Nizozemsko, ki so jih na ZZZS izdali pred 1. majem 2004 in njihova veljavnost še ni potekla. Veljavnost konvencijskih potrdil bo potekla najkasneje 31. 12. 2004. Po 1. juniju je ZZZS pričel z izdajanjem evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Ne glede na to, obrazci E 111 SI, izdani zavarovanim osebam v obdobju od 1. 5. 2004 do 31. 5. 2004, veljajo tudi po 1. juniju 2004 oziroma najkasneje do 31. 12. 2004. Po 1. juniju boste upravičeni do „zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici“. Obseg potrebnih zdravstvenih storitev bo opredelil zdravnik, ki bo osebo sprejel na zdravljenje. Osebe z daljšim časom bivanja v drugi državi članici (študentje na študiju v tujini, delavci na delu v tujini, upokojenci, iskalci zaposlitve) bodo upravičeni do večjega obsega pravic kot osebe, ki bivajo v drugi državi članici le krajši čas (osebe na službenem ali zasebnem turističnem potovanju). Pravice do zdravstvenih storitev boste lahko uveljavljali na podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. Upravičeni ste do zdravstvenih storitev pod pogoji, ki jih določa nacionalna zakonodaja posamezne države članice za svoje državljane. To pomeni, da boste morali plačati določena doplačila oziroma participacije, če tako zahtevajo predpisi države članice, kjer uveljavljate storitev. ZZZS bo informacije o postopkih in načinih uveljavljanja pravic v posameznih državah članicah kot tudi o morebitnih doplačilih objavljal na spletni strani
www.zzzs.si . Osebam, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Sloveniji, bo ZZZS izdal evropsko kartico brezplač
no. Evropsko kartico bo mogoče naročiti preko spletne strani
www.zzzs.si in samopostrežnih terminalov
ali neposredno na območnih enotah in izpostavah Zavoda. Kartica bo veljavna praviloma 3 mesece. Če bo zavarovana oseba evropsko kartico izgubila, bo prejela certifikat, ki bo v tem času nadomeščal evropsko kartico.

Zdravstvene storitve na podlagi sklenjene konvencije
Slovenija ima sklenjen meddržavni sporazum (konvencijo), ki ureja področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja z Bolgarijo, Hrvaško, Makedonijo in Romunijo. V teh državah uveljavljajo zavarovane osebe pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene službe. Na Hrvaškem, v Makedoniji
in Romuniji zdravstvene storitve uveljavljajo na podlagi potrdila, ki je dogovorjeno z meddržavnim sporazumom (konvencijo) „Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v drugi državi“. Konvencijsko potrdilo je mogoče brezplač no naročiti preko spletne strani
www.zzzs.si in samopostrežnih terminalov ali pa pridobiti neposredno na območni enoti ZZZS, kjer je zanj treba plačati 150 tolarjev. Če iščete nujno medicinsko pomoč pri zasebnih zdravnikih ali privatnih klinikah, ki nimajo pogodbe s tujim nosilcem zavarovanja, boste morali stroške poravnati sami in po vrnitvi uveljavljati povračilo teh stroškov na ZZZS. Za povračilo je treba predložiti medicinsko dokumentacijo (tudi recepte za zdravila) in originalne račune, na podlagi katerih v upravičenem primeru povrnejo stroške v višini, kot to prizna tuj nosilec zavarovanja v kraju, kjer so bile storitve opravljene. V Bolgariji uveljavljate pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže, na podlagi potnega lista
in veljavne slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v ostalih državah
Z ostalimi državami Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma (konvencije), ki bi urejal
področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zato morate v primeru uveljavljanja storitev
nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči to plačati sami. Na podlagi medicinske dokumentacije in originalnih računov ZZZS povrne stroške v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. Za potovanja v te države zavarovanim osebam svetujemo, da predhodno sklenejo komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, s čimer se je lahko izognete neprijetnostim v zvezi z neposrednimi plačili.

Države članice Evropske unije (EU) so: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija in Severna Irska.
Države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) so: Islandija, Liechtenstein in Norveška.
Predpisi Evropske unije veljajo tudi za: francoska ozemlja Guadeloupe, Martinique, Reunion, St. Pierre et Miquelon in francosko Gvajano ter portugalski ozemlji Azori in Madeira; Danska – predpisi veljajo tudi za Grenlandijo; Velika Britanija – predpisi veljajo tudi za Gibraltar, izvzeti pa so Kanalski otoki (Jersey, Guernsey, Harms, Jetou, Shark in Man); Norveška – izvzeti so Spitzberski in Medvedji otoki; Španija – predpisi veljajo tudi za afriški mesti Ceuta in Mellila ter za Mallorco in Kanarske otoke.

Sledite nam

Najbolj brano

Oznake

Fotografija: arhiv revije Horizont

 


Sledite nam


RSS Ustavi se!