fbpx

Zavarovani na poti

Novice

Premije od 1.200 do 6.000 tolarjev Za kritje zdravstvenih in bolnišniških storitev v tujini se je mogoče zavarovati po dnevih od 7, 15, 21 dni in tudi za več mesecev, pol leta ali celo leto, če toliko časa bivate v tujini. Premije za 7-dnevno zavarovanje za potovanja v evropske države znašajo od 1.180 do 6.000 […]

Premije od 1.200 do 6.000 tolarjev
Za kritje zdravstvenih in bolnišniških storitev v tujini se je mogoče zavarovati po dnevih od 7, 15, 21 dni in tudi za več mesecev, pol leta ali celo leto, če toliko časa bivate v tujini. Premije za 7-dnevno zavarovanje za potovanja v evropske države znašajo od 1.180 do 6.000 tolarjev, zavarovalne vsote pa od 5.000 do 25.000 evrov. Premije za potovanja v druge države sveta znašajo za 15-dnevno potovanje od 3.000 do 15.000 tolarjev za zavarovalne vsote od 10.000 do 45.000 evrov. Zavarovalnice omogočajo do 15- odstotne družinske oziroma skupinske popuste. Medicinski, zobozdravstveni, potni in pravni stroški Zavarovalnice nudijo v primeru bolezni ali poškodbe v tujini nujno pomoč in zdravljenje vključno z vrnitvijo domov. Različne asistenčne družbe krijejo stroške obiska pri zdravniku, stroške prevoza do zdravstvenega centra ali bolnišnice, stroške obveščanja svojcev zavarovanca, stroške zdravljenja v bolnišnici do višine zavarovalne vsote, ceno prevoza v domovino s spremljajočo zdravstveno ekipo, prevozne stroškov svojcem zavarovanca, ki so ga spremljali na potovanju, če potrebujete pravno pomoč v tujini, plačajo odvetniške stroške do višine med 1000 in 1500 eurov, nujne zobozdravstvene storitve do vrednosti med 75 in 100 eurov, če eden od zavarovancev umre, organizirajo in plačajo prevoz posmrtnih ostankov do kraja pokopa v Sloveniji. Za ekstremne športe plačilo dodatne premije Zavarovalnice običajno ne plačajo škode ob dogodkih, kot so stroški, nastali brez predhodne privolitve zavarovalnice, za zdravljenja, ki ni posledica nujne zdravstvene pomoči, ob nezgodah, ki so se zgodile med vojno in demonstracijami, za nezgode, ki so posledice radioaktivnega sevanja, alkoholizma in mamil. Ne krijejo stroškov, ki so posledica kroničnih bolezni ali bolezni, ki so obstajale pred odhodom na potovanje, posledic v primeru nosečnosti, umetne oploditve in zdravljena neplodnosti, spolno prenosljive bolezni in nezgod, ki so posledica ukvarjanja z avto-moto športi, zračnimi športi, gorskim plezanjem, borilnimi športi, jamarstvom, potapljanjem s potapljaško opremo in drugimi ekstremnimi športi in nezgodami, ki so posledica profesionalnega ukvarjanja s športom, če za to ni plačana dodatna premija.

Zavarovanje prtljage
Nekatere zavarovalnice zavarujejo tudi prtljago, pri čemer krijejo organizacijo pomoči in stroške škode, nastale zaradi poškodovanja, uničenja ali izgube zavarovanih stvari pri prevozu z letalom, prometnih nesrečah, požara, eksplozije, naravnih nesreč, velikih tatvin (če so stvari shranjene v zaprtih in zaklenjenih prostorih). Zavarovanje prtljage velja za ves svet in krije dejansko škodo do zneska 660 eurov, v primeru velike tatvine pa do zneska 330 eurov. Mogoče je tudi zavarovati prekinitev ali kasnejšo vrnitve s potovanja, pri čemer krijejo zavarovalnice stroške, nastale za organizacije pomoči in škodo, ki jo ima zavarovanec zaradi predčasne vrnitve z letovanja in podaljšanega bivanja zavarovanca na potovanju do največ 5 dni. Zavarovanje velja za ves svet in krije dejanske stroške do zneska 435 evrov.

Pri Slovenici lahko zavarujete prekinitve ali kasnejšo vrnitev s poti. Zavarovalna storitev z asistenco obsega organizacijo pomoči in kritje stroškov škode, ki jo zavarovanec utrpi zaradi predčasne vrnitve z letovanja, podaljšanega bivanja zavarovanca do največ 5 dni, bivanja in potnih stroškov spremljajoče osebe. Zavarovanje velja za ves svet in krije dejanske stroške do zneska 435 eurov. Zavarovani s plačilnimi karticami SKB banka omogoča imetnikom Zlate Visa ZZS kartice za potovanja v tujino zavarovanje zdravja in prtljage. Zavarovanje je možno skleniti le pred odhodom na potovanje. Morebitna tveganja je v imenu in za račun imetnika Zlate Visa ZZS kartice v potovalni zavarovalni polici zavarovala pri zavarovalnih agentih zavarovalnice Lloyd’s, London. Za opravljanje teh storitev je banka pooblastila mednarodno organizacijo za medicinsko pomoč, SOS International Assistance (UK). Zavarovalnica povrne dokazane stroške do višine zavarovalne vsote, na primer za zdravljenje v bolnišnici ali kliniki, nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike, transport nujno potrebnih zdravil, nujne zdravstvene storitve, prevoz obolelega, poškodovanega ali umrlega zavarovanca v domovino, iskanje in reševanje zavarovanca (tudi s helikopterjem) in odtujitev prtljage zaradi ropa ali vlomne tatvine. Storitve Global Assist pa lahko uporabljajo vsi uporabniki American Express kartice, ki pokličejo na telefonsko številko: +49 89 624 25 111. Storitev je dostopna na neomejenem številu potovanj izven Slovenije. Dobite lahko obvestila o nazivih, naslovih in telefonskih številkah zdravnikov, o bolnišnicah, klinikah, stomatologih, storitvah za invalidne osebe, dobaviteljih kontaktnih leč, lekarnah in podobnem. Pomagajo pri organizaciji zdravniške oskrbe in sprejema v bolnišnico ter jamčijo za stroške zdravljenja. V primeru nepredvidene bolezni in nedostopnih zdravil jih priskrbijo in dostavijo uporabniku, pri čemer uporabnik krije stroške zdravil. V primeru izgube ali uničenja kontaktnih leč ali očal poskrbijo za nabavo novih. V primeru izgube receptov za zdravila organizirajo njihovo nabavo in zamenjavo. Imetnikom zlatih American Express kartic omogočajo še dodatne zdravstvene storitve.

Zavarujte riziko odpovedi turističnih potovanj
Ob načrtovanju in sklepanju potovalnih aranžmajev ste verjetno prepričani, da boste na počitnice tudi zagotovo odpotovali. Žal se vam lahko pripetijo nepredvidene situacije, zaradi katerih ne morete odpotovati na že plačane počitnice. V takih primerih imate dve možnosti: vračilo dela plačanega aranžmaja po splošnih pogojih poslovanja turističnih agencij in zavarovanje rizika odpovedi turistič nega potovanja. Zavarovalnica Maribor nudi možnost zavarovanja rizika odpovedi turističnih potovanj preko turističnih agencij, s katerimi ima sklenjene pogodbe. Zavarovanje je treba skleniti ob podpisu pogodbe s turistično agencijo. Zavarovalnica povrne celotno vrednost aranžmaja, ki ste ga plačali in ne samo določenega odstotka po pogojih turističnih agencij v naslednjih primerih: nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki onemogoči potovanje zavarovancu oziroma ožjim svojcem (zakonec, starši, otroci, stari starši, vnuku, bratje, sestre); poziv na vojaške vaje, vaje teritorialne obrambe, mobilizacija civilne zaščite ali pouk in vaje civilne zaščite ter poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca; elementarne nesreče, ki zavarovancu onemogočijo potovanje. Tudi v zavarovalnici Adriatic je mogoče skleniti zavarovanje odpovedi turističnega potovanja, če potujete s turistično agencijo. S sklenitvijo tovrstnega zavarovanja so kriti stroški (od administrativnih stroškov do 100% cene aranžmaja), ki jih mora sklenitelj pogodbe o turističnem potovanju, plačati agenciji, če odpove potovanje zaradi razlogov, ki smo jih že omenili, pri čemer lahko povrnitev stroškov potovanja zaradi upravičenih razlogov ob plačani premiji poleg zakonca zahteva tudi izvenzakonski partner, vendar mora dokazati sorodstveno razmerje. Pomembno je tudi, da odpoved potovanja zavarovalnici sporočite pisno v treh dneh po nastanku razloga za odpoved.

CareMed zavarovanje
Študentska potovalna agencija iz Ljubljane ponuja turistična zavarovanja CareMed, in sicer CareMed Gold paket zavarovanj, CareMed Gold zdravstveno zavarovanje, CareMed Silver paket zavarovanj in CareMed Silver zdravstveno zavarovanje. Paket zavarovanj vključuje: zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, asistenco, jamstvo proti tretjim osebam in zavarovanje prtljage. Zavarovanja Gold so zavarovanja z neomejenim kritjem. Zavarovanja Silver so zavarovanja z omejenim kritjem do 50.000 USD (10.000.000 SIT). Več na spletni strani
www.caremed-travel.com.

Sledite nam

Najbolj brano

Oznake


Sledite nam


RSS Ustavi se!