fbpx

Bistrica ob Sotli

Aktivnosti, Kultura, Mesta

Občina Bistrica ob Sotli je slikovito območje v skritem kotičku južne Štajerske, na vzhodnem obrobju Slovenije.

Ime kraja

Ime kraju Bistrica ob Sotli danes daje reka Bistrica, ki se skozi eno najlepših sotesk v Sloveniji tukaj poslavlja od nekdanjih žitnih mlinov in se pridruži vijugasti in počasnejši Sotli. V središču Bistrice ob Sotli ob križišču treh cest, kjer se trške hiše ponašajo s klesanimi kamnitimi portali, se razgleduje po okolici župnijska cerkev sv. Petra s freskami iz 15. stoletja, prvič omenjena že leta 1275. Ob cestah in poteh, ki so romarje nekoč vodile k Svetim goram, nas na preteklost opominjajo številna kamnita znamenja.

Jabolko KOzjansko

Foto:www.rok.si/slike

Bistrica ob Sotli, ki je v preteklosti zamenjala kar nekaj imen, od prvotnega Leskovca, Svetega Petra pod Svetimi gorami do Bistrice ob Sotli, Sedež samostojne občine, je od leta 1999. Pripadajo ji naslednje vasi: Dekmanca, Črešnjevec, Hrastje, Križan Vrh, Kunšperk, Ples, Polje, Srebrnik, Trebče in Zagaj.

Občina

Občina Bistrica ob Sotli je slikovito območje v skritem kotičku južne Štajerske, na vzhodnem obrobju Slovenije, kjer se svet ob mejni reki Sotli odpira Hrvaškemu Zagorju. Od bizeljskih vinskih goric jo loči predalpski greben gozdnate Orlice. Tudi na severu obroblja, k Bistrici ob Sotli pripadajoče vasi in zaselke, pobočje s pretežno bukovimi gozdovi, ki mestoma prehajajo v skrbno obdelane vinograde in polja, pa tudi v soteske, kraške globeli ali suha travišča in sadovnjake.

Kozjanski regijski park

Kozjanski regijski park je bil ustanovljen leta 1981 s posebnim zakonom kot Spominski park Trebče. Od leta 1999 pa nosi ime Kozjanski park. Na zavarovanem območju regijskega parka živi okrog deset tisoč prebivalcev. Raznolikost in prepletanje treh naravnih in kulturnih pokrajinskih vzorcev, to je predalpskega gozdnatega sveta, terciarnega gričevja in ravninskega Obsotelja, parku daje posebno razpoznavnost.

Samostan Olimje

Foto: turizem-podcetrtek.si

Značilna kulturna krajina prepletena s številnimi cerkvami, kapelicami, gradovi, hišami in gospodarskimi objekti skriva tudi značilnosti, tipiko, posebnosti in izjemnosti iz sveta nežive in žive narave.
Od leta 2010 ima območje Kozjanskega z Obsoteljem status biosfernega rezervata pod zaščito Unesca. Urejene pešpoti, kolesarske steze, informacijske table, prireditve s prikazi tradicije in sodobnega ustvarjanja vedno bolj povezujejo naravne lepote, kulturno dediščino in domačine Kozjanskega parka.

Minoritski samostan-grad Olimje

Grad je sprva pripadal grofom Pilštajnskim grofom in je star čez 1000 let. Skozi svojo zgodovino je zamenjal kar nekaj lastnikov. V 16. stoletju so grad prenovili v renesančnem slogu in izkopali jarek okrog stavbe za obrambo pred Turki. V 17. stoletju je grad kupil Zagrebški baron Ivan Zakmardy in ga počasi začel preoblikovati v samostan in ga kasneje podaril pavlinskim menihom.

Sledite nam

Najbolj brano

Oznake

Lekarna Olimje

Foto:www.turizem-podcetrtek.si

Ti so dodali baročno cerkev, oltar, posvečen Mariji Vnebovzeti, pa je en najlepših v Evropi. Pavlinci so uredili tudi lekarno, ki sodi med najstarejše v Evropi.
Želite tudi vi podati svoje mnenje ali pa preveriti, kaj pravijo o Bistrici ob Sotli obiskovalci foruma Izleti po Sloveniji?


Sledite nam


RSS Ustavi se!